Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Nowoci rynkowe | Wydarzenia | Rynek budowlany | Prawo | Finanse | Narzdzia | Zabytki

Tutaj jeste: Aktualnoci / Prawo

Charakterystyka akustyczna budynku

kategoria: Prawo

Zapowiadane zmiany w przepisach budowlanych bd dotyczy nie tylko kwestii energetycznych. W dokumentacji budowlanej bdzie trzeba w odpowiedni sposób zadeklarowa parametry akustyczne przegród i emisj haasu wyposaenia technicznego budynku.

Zapowiadane przez rzd zmiany w przepisach budowlanych dotyczy bd nie tylko kwestii energetycznych, ale równie zmieni funkcjonowanie brany, jak jest Akustyka w Architekturze. Zgodnie z projektem nowelizacji rozporzdzenia dotyczcego obowizkowej zawartoci projektu budowlanego w skad informacji, jakie naley zawrze w projekcie oddawanym do pozwolenia na budow, wchodz deklaracje parametrów akustycznych przegród i emisja haasu wyposaenia technicznego budynku.

 • W procesie opracowywania charakterystyki akustycznej budynku okrela si przedstawione poniej parametry przegród budynku i oceny klimatu akustycznego:
 • 1. Ochrona pomieszcze w budynku przed haasem powietrznym i uderzeniowym wywoanym przez uytkowników budynku - przegrody wewntrzne:
  • a) ciany: wskanik waony izolacyjnoci akustycznej waciwej przyblionej,
  • b) stropy: wskanik waony izolacyjnoci akustycznej waciwej przyblionej i wskanik waony poziomu uderzeniowego wzorcowego,
  • c) drzwi: wskanik waony izolacyjnoci akustycznej waciwej przyblionej.
 • 2. Ochrona przed haasem zewntrznym przenikajcym do pomieszczenia spoza budynku - przegrody zewntrzne:
  • a) ciany (stropodachy) z oknami: wskanik waony izolacyjnoci akustycznej waciwej przyblionej,
  • b) ciany (stropodachy) bez okien w danym pomieszczeniu: wskanik waony izolacyjnoci akustycznej waciwej przyblionej.
 • 3. Ochrona przed haasem pochodzcym od instalacji i urzdze stanowicych techniczne wyposaenie budynku - emisja haasu:
  • a) haas emitowany przez urzdzenia wyposaenia technicznego: redni poziom dwiku, równowany poziom dwiku lub maksymalny poziom dwiku.
 • Proces opracowania wartoci deklarowanych i ich weryfikowania z dopuszczalnymi oraz wszelkie postpowania w przypadkach szczególnych determinuj i opisuj nastpujce normy:
 • 1) PN‑87/B‑02151/02 Akustyka budowlana - Ochrona przed haasem pomieszcze w budynkach - Dopuszczalne wartoci poziomu dwiku w pomieszczeniach.
 • 2) PN‑B‑02151‑3:1999 Akustyka Budowlana - Ochrona przed haasem w budynkach. Izolacyjno akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjno akustyczna elementów budowlanych.
 • 3) PN‑EN‑ISO 717‑1 - Ocena izolacyjnoci akustycznej w budynkach i izolacyjnoci akustycznej elementów budowlanych Izolacyjno od dwików powietrznych.
 • 4) PN‑EN‑ISO 717‑2 - Ocena izolacyjnoci akustycznej w budynkach i izolacyjnoci akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjno od dwików uderzeniowych.

Do obowizków projektanta budynku bdzie naleao pozyskanie informacji o haasie otaczajcym obiekt w celu okrelenia miarodajnego poziomu dwiku bdcego informacj wyjciow dla okrelenia wymaga izolacyjnoci akustycznej przegród zewntrznych. Miarodajny poziom dwiku mona okreli metodami analitycznymi lub poprzez pomiary haasu w miejscu lokalizacji inwestycji. W przypadku projektów budynków dokonujcych duych zmian w organizacji ruchu, czego konsekwencj bdzie wzrost haasu, warto miarodajnego poziomu dwiku naley oszacowa w oparciu o prognozy natenia ruchu. Dla budynków projektowanych w obszarach obcionych haasem lotniczym kryterium parametru izolacyjnoci akustycznej nie bd zalecenia z Tablicy 5 normy PN‑B‑02151‑3:1999, lecz wymaganie nieprzekroczenia poziomu dwiku w pomieszczeniu przy dziaaniu haasu od urzdzenia na zewntrz budynku wedug kryteriów normy PN‑87/B‑02151/02. W procesie realizacji inwestycji charakterystyka akustyczna budynku uatwi zweryfikowanie, czy obiekt spenia wymagania zaoone w projekcie czy nie. Zadaniem do rozwizania przez projektantów bdzie nadzór autorski nad realizacj, gdy jak wiadomo wielu inwestorów lubi zmienia materiay i technologie nie informujc o tym projektanta. Dua swoboda w zamianie materiaów budowlanych podczas realizacji inwestycji moe skutkowa znaczc rónic pomidzy deklarowanymi przez projektanta wartociami w projekcie a uzyskanymi na obiekcie.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach