Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Nowoci rynkowe | Wydarzenia | Rynek budowlany | Prawo | Finanse | Narzdzia | Zabytki

Tutaj jeste: Aktualnoci / Finanse

Dlaczego polski rynek najmu odstaje od Europy?

kategoria: Finanse, Szymon Jungiewicz, Dzia Bada i Analiz Emmerson S.A.
obrazek aktualnoci
Dlaczego polski rynek najmu odstaje od Europy? [fot.: Stock]

Zgodnie z danymi Eurostatu Polska znajduje si na trzecim miejscu od koca w Europie pod wzgldem rozwoju rynku najmu. W naszym kraju na jeden najmowany lokal mieszkalny przypada ponad 27 mieszka zajmowanych przez wacicieli. Warto zastanowi si nad przyczynami takiego stanu rzeczy.

Dla porównania wspomniana relacja w Sowenii, Litwie czy Hiszpanii jest dwukrotnie korzystniejsza na rzecz najmu. Ponadto w takich krajach jak Niemcy, Dania czy Holandia na jeden wynajmowany lokal przypada jedynie niecae 1,5 mieszkania zamieszkaego przez osob posiadajc prawo wasnoci.

Styl ycia

Przede wszystkim na rozwój tego rynku w krajach Europy Zachodniej znaczny wpyw ma niewtpliwie panujcy styl ycia. Naley zaznaczy, e w wikszoci wypadków przecitny wiek zawarcia zwizku maeskiego jest tam wyszy ni w Polsce. Mode osoby jeszcze przed zaoeniem rodziny wol wynajmowa mieszkanie, ni zaciga kredyt hipoteczny, który bd musiay spaca przez nastpnych kilkanacie czy kilkadziesit lat. Takie rozwizanie wizaoby si z wymogiem pewnego ustatkowania yciowego, powiceniem si pracy i osiedlenia na stae w jednym miejscu.

W Polsce obecnie wród singli dominuje odmienna droga mylenia. Jednym z gównych celów osób, które opuszczaj uczelnie i rozpoczynaj karier zawodow jest ch szybkiego uniezalenienia si, co jest zwizane take z kupnem pierwszego wasnego mieszkania.

Regulacje prawne

Poza przedstawionymi powyej czynnikami, na rozwój rynku najmu duy wpyw maj istniejce rozwizania prawne regulujce stosunki midzy jego uczestnikami. Poniej przedstawiona zostaa ocena otoczenia prawnego rynku najmu nieruchomoci mieszkaniowych w poszczególnych krajach Europy.

Jak wynika z danych Global Property Guide w zdecydowanie najlepszym pooeniu znajduj si najemcy we Francji, Hiszpanii, Luksemburgu oraz Szwecji i Danii. Najwiksz grup (13 sporód sklasyfikowanych 37) stanowi pastwa, gdzie istniejce rozwizania w troch lepszym pooeniu sytuuj usugobiorc. Co ciekawe, jak wynika z zaprezentowanego zestawienia w Europie nie ma kraju, w którym warunki prawne stawiayby w zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji wynajmujcych.


Jeli chodzi o polskie przepisy, to sytuuj nas one w gronie pastw, gdzie relacja si pomidzy najemc a wacicielem jest rozoona równomiernie. Naley odnotowa fakt, e rynek wynajmu jest bardziej rozwinity w krajach, w których mocniejsza jest pozycja najemcy.


Dobrym przykadem mog by tutaj Niemcy. W tym kraju mieszkacy czsto spdzaj wiksz cz ycia w czynszowych, a nie wasnych lokalach. Czas trwania pojedynczej umowy siga czsto nawet 20 - 30 lat. Z jednej strony wynajmujcemu takie rozwizanie pozwala atwiej przewidzie poziom dochodów oraz ogranicza okresy nieprzewidzianych pustostanów. Z kolei najemcy s skonni do podpisywania dugoterminowych umów, gdy prawo mieszkaniowe sprawuje kontrol nad wysokoci czynszu. Waciciel nie moe podnosi jego poziomu o wicej ni 20% co trzy lata. Dodatkowo bezwzgldny poziom tej kwoty nie moe przekracza stawki opat za 1 mkw., która zostaa wyznaczona przez urzd mieszkaniowy danego miasta.

Podsumowujc warto jeszcze doda, e w naszym kraju pomimo wprowadzenia moliwoci ryczatowego rozliczenia dochodu z najmu, znaczna  grupa wynajmujcych lokale mieszkalne nadal nie odprowadza podatku od osiganych w ten sposób przychodów. W tym wypadku najemcy nie s oczywicie ujci w statystykach, co w pewien sposób zaciemnia prawdziwy obraz polskiego rynku najmu.

 

autor: Szymon Jungiewicz, Dzia Bada i Analiz Emmerson S.A.

powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach