Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Nowoci rynkowe | Wydarzenia | Rynek budowlany | Prawo | Finanse | Narzdzia | Zabytki

Tutaj jeste: Aktualnoci / Rynek budowlany

Europejski think tank dla polskiej termomodernizacji

kategoria: Rynek budowlany
obrazek aktualnoci
Europejski think tank dla polskiej termomodernizacji

Poprawa efektywnoci energetycznej budynków powstaych kilkadziesit lat temu jest jednym z najwaniejszych wyzwa polskiego budownictwa i wiodcym tematem tegorocznej edycji spotka branowych Warsaw Build 2015. Udzia w rozmowach, dotyczcych skutecznej termomodernizacji budynków zapowiedziaa europejska instytucja Buildings Performance Institute Europe (BPIE).

Zgodnie z przyjtymi dyrektywami UE, zmierzajcymi do ograniczenia emisji dwutlenku wgla i innych zanieczyszcze, do roku 2020 Polska powinna ograniczy cakowite finalne zuycia energii o 20% w stosunku do wczeniejszych prognoz. Zobowizania te w najwikszym stopniu dotycz budownictwa, które pochania niemal 40% cakowitego finalnego zuycia energii elektrycznej, odpowiadajc tym samym za ponad jedn trzeci cakowitej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Stare budynki w szczególnoci te wybudowane przed 1975 rokiem charakteryzuje wysoka energochonno, wynikajca z ówczesnego braku odpowiednich przepisów oraz wymaga budowlanych w tym zakresie. S to w wikszoci obiekty le ocieplone i niedogrzane. Co wicej, zdaniem ekspertów ponad 70% domów jednorodzinnych jest ogrzewanych kotem lub piecem wglowym, zanieczyszczajcymi najblisze otoczenie pyami oraz substancjami rakotwórczymi.

„Poprawa efektywnoci energetycznej starych bloków czy domów jednorodzinnych wymaga kompleksowego podejcia do kwestii remontów, zastosowania odpowiednich materiaów, ale take staego podnoszenia wiedzy uczestników procesu budowlanego w aspekcie nowoczesnych rozwiza, a take korzyci z ich zastosowania, takich jak wikszy komfort i nisze koszty eksploatacji" - mówi Anna Rabiej, organizator Warsaw Build 2015. „Efektywna technologicznie termomodernizacja jest jednym z najwaniejszych zada polskiego budownictwa, o którym bdziemy rozmawia w gronie ekspertów podczas wrzeniowej edycji spotka brany budowlanej Warsaw Build 2015".

Unijne wsparcie dla polskich projektów

Udzia w zaplanowanych na Warsaw Build 2015 rozmowach, zapowiedziaa europejska organizacja Buildings Performance Institute Europe (BPIE). To midzynarodowe centrum wiedzy specjalistycznej na temat wszystkich aspektów efektywnoci i wydajnoci energetycznej w budynkach europejskich, dce do jak najszerszej wymiany wiedzy i dowiadcze w zakresie innowacyjnych technologii i rozwiza. Prowadzone przez BPIE dyskusje i warsztaty dla architektów, firm z sektora budowlanego, inynierów i ekspertów technicznych, ale take zarzdców nieruchomoci, przedstawicieli urzdów miasta czy wspólnot mieszkaniowych - odbd si drugiego dnia targów - w czwartek 17 wrzenia 2015 w Warszawskim Centrum EXPO XXI.

Program nowych technologii

Podczas spotka przedstawiciele BPIE oraz firm partnerskich z Polski, Hiszpanii oraz Woch, zaprezentuj innowacyjne opracowane w ramach programu badawczo-rozwojowego EASEE. To program finansowany z Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej, dotyczcy wydajnoci energetycznej istniejcych budynków mieszkalnych, którego celem jest opracowanie kompleksowej metodologii modernizacji fasad w oparciu o wykorzystanie najnowszych technologii. Do projektu zgaszane s nowoczesne materiay izolacyjne i komponenty w zakresie wypeniania pustek powietrznych w cianach warstwowych, zewntrznej termomodernizacji fasad, wewntrznych ocieple cian budynku czy narzdzi pozwalajcych w sposób caociowy zaplanowa proces modernizacji obiektu. Jednym z najwaniejszych aspektów programu jest zapewnienie komfortu mieszkacom, w trakcie prac termomodernizacyjnych, a take prezentacja wyników skutecznoci rozwiza z budynków demonstracyjnych w Polsce i Hiszpanii. Przedstawiciele BPIE zaprezentuj moliwoci wprowadzenia na rynek nowych technologii, przedstawi analiz opacalnoci inwestycji na podstawie modeli biznesowych, w tym wyzwa i korzyci, take dla kocowych uytkowników.

Energooszczdne budownictwo na Warsaw Build 2015

Tegoroczna edycja Midzynarodowych Targów Budowlanych i Wntrzarskich Warsaw Build 2015 odbywa si bdzie od 16 do 18 wrzenia 2015 r. w warszawskim Centrum EXPO XXI. Wydarzenie jest jednym z najwaniejszych spotka architektów i projektantów z producentami materiaów budowlanych, mebli i artykuów wntrzarskich, a take dystrybutorami i inwestorami - równie indywidualnymi. To jedyne midzynarodowe targi budowlano-wntrzarskie w regionie, przycigajce wystawców i odwiedzajcych z ponad 30 krajów.. Uczestnicy ju po raz trzeci zaprezentuj najnowsze produkty i rozwizania z zakresu energooszczdnego budownictwa, a take elementy wyposaenia wntrz, takie jak podogi, materiay dekoracyjne, meble czy owietlenie.

 


powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

autor: Tomi
dn. 09.02.2017 godz. 13:51:28
Super :)
Szukaj:
 
 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach