Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Nowości rynkowe | Wydarzenia | Rynek budowlany | Prawo | Finanse | Narzędzia | Zabytki

Tutaj jesteś: Aktualności / Prawo

Hałas w aktach prawnych w roku 2008

kategoria: Prawo

Ubiegły rok obfitował w wiele nowych przepisów, które dotyczyły głównie hałasu na zewnątrz budynków i związanego z inwestycjami liniowymi. Jednak były też nowe zapisy, które pomimo pojawienia się w projektach, nie zostały uwzględnione w nowelizacjach.

Ubiegły rok obfitował w wiele nowych przepisów, w tym również związanych z hałasem i komfortem akustycznym w środowisku zbudowanym. Nowe akty dotyczyły głównie hałasu na zewnątrz budynków i związanego z inwestycjami liniowymi.

  • Lista aktów prawnych:
  • Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  • Dz.U. 2008 nr 153 poz. 955 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych.
  • Dz.U. 2008 nr 82 poz. 500 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym środowiska.
  • M.P. 2008 nr 80 poz. 707 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2009.
  • Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska.

W aktach prawnych, jakie pojawiły się w roku 2008, zabrakło w przepisach budowlanych jednego ważnego - charakterystyki akustycznej budynku. Z projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury poszerzającym m.in. o tę charakterystykę zakres informacji umieszczanej w projekcie oddawanym do pozwolenia na budowę, można było zapoznać się już w marcu 2008 r.

Drugą ważną zmianą, jaka nie weszła w życie mimo zapowiedzi MI i ponad rocznego istnienia projektu, to zmiana warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowelizacja rozporządzenia, która utknęła w notyfikacji UE, dostosowywała w zakresie hałasu polskie przepisy budowlane do dyrektywy 89/106/EEC wprowadzając wreszcie hałas pogłosowy jako rodzaj hałasu, jaki należy oceniać przy projektowaniu budynków.

W roku 2009 nie należy spodziewać się wielu nowych aktów prawnych związanych z komfortem akustycznym życia Polaków. Rok ten zapewne będzie rokiem, w którym zaczną funkcjonować powyższe akty i będzie można zebrać informacje o praktycznej stronie regulacji prawnych.


powrót

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swój komentarz
Autor komentarza:
Treść komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuję regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GŁÓWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOŚCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach