Szukaj w serwisie

Kategorie:

Budowa | Okna i akcesoria | Technologie budowy domw | Jak budowa

Hale stalowe w rolnictwie

Hale stalowe w rolnictwie
Hale stalowe w rolnictwie

Hale stalowe staj si najbardziej powszechnie stosowanym rodzajem konstrukcji i obiektów, wykorzystywanym w rónego rodzaju gaziach gospodarki. W ostatnim czasie znalazy równie doskonae zastosowanie w rolnictwie. Ich uyteczno w zasadzie nie podlega zakwestionowaniu. Ponadto, rozwijajce si przedsibiorstwa rolne równie dostrzegaj potencja dla siebie w tego rodzaju rozwizaniach. Jakie zastosowanie maj hale stalowe w rolnictwie i co jest w nich doceniane przez producentów rolnych?

Do czego bywaj stosowane hale stalowe w rolnictwie?

Przede wszystkim, naley sobie uwiadomi, e hale stalowe w rolnictwie maj bardzo szerokie zastosowanie. Mog by wykorzystywane jako:

  • Magazyny przeznaczone na pody rolne, pasze dla zwierzt lub magazyny nawozów
  • Sortownie, szczególnie doceniaj je producenci owoców i warzyw
  • Chodnie i mronie. Produkcja spoywcza wymaga tego rodzaju obiektów dla przeduenia wieoci oferowanych produktów
  • Budynki dla zwierzt. Hale mog suy jako chlewnie, obory lub kurniki
  • Garae na sprzt. Traktory, cigniki i wiele innych, rónorodnych maszyn rolniczych wymaga odpowiedniego, specjalnego miejsca na ich przechowywanie. Hale stalowe doskonale si do tego nadaj.

To bardzo szerokie i rónorodne moliwoci. Oczywicie, kady z tych budynków wymaga nieco innej konstrukcji i powinien spenia inne wymagania, oblicza si te inne parametry. Wszystkie jednak mog by z powodzeniem wzniesione jako hale stalowe.

Co powoduje, e hale stalowe tak dobrze si tam sprawdzaj?

Popularno hal stalowych w rolnictwie wynika przede wszystkim z ich cech, którymi si charakteryzuj. Hale stalowe s przede wszystkim bardzo elastyczne w zakresie ich aranowania. Konstrukcja moduowa powoduje, e w szybki i bardzo tani sposób mona je dostosowa do potrzeb i oczekiwa uytkownika. Gospodarstwo moe si przecie zmienia, rozwija. Sprztu moe przybywa, podobnie jak zwierzt czy towaru przechowywanego w magazynach. To wszystko powoduje, e hala musi by modernizowana i modyfikowana. Jej przebudowa mogaby si wiza z bardzo duymi nakadami inwestycyjnymi. Modyfikacja hali stalowej nie generuje a takich potrzeb. Oczywicie, naley ponie koszty przy przeksztacaniu hali, ale nie tak due, jak w przypadku innych budynków.

hala magazynowa dla rolnictwaPonadto, due znaczenie ma równie bezpieczestwo tego rodzaju obiektów. Nowoczesne technologie powoduj, e konstrukcje stalowe s odporne na korozje, uszkodzenia mechaniczne i w pewnym stopniu ogie. To ma ogromne znaczenie. Przechowywane w magazynach pasze, czy w budynkach gospodarczych zwierzta, nie mog by naraone na adne zagroenie. Trzeba wic wznie takie obiekty, które pozwol na ich maksymalne zabezpieczenie. Utrata owoców, warzyw, paszy czy zwierzt to dla gospodarstwa rolnego ogromna strata. Naturalnie, nie wszystko da si przewidzie i nie wszystkiego mona unikn. Zdarzaj si bowiem róne sytuacje losowe. Wane jednak, by wykorzysta wszystkie dostpne sposoby zabezpieczenia, a hale stalowe daj tu stosunkowo due gwarancje.


Artyku zosta przygotowany przez firm CoBouw Polska polsko - holendersk spók budowlan, która specjalizuje si w kompleksowej realizacji obiektów przemysowych (hale stalowe, hale produkcyjne, sortownie i przechowalnie warzyw i owoców).


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

autor: falek
dn. 09.02.2017 godz. 14:11:43
hale to nie s skomplikowane budynki idealne do trzymania maszyn czy jaki materiaw
Szukaj:

 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach