Szukaj w serwisie

Kategorie:

Ogrzewanie | Elektryczno | Wentylacja i klimatyzacja | Woda | Automatyka

Tutaj jeste: Instalacje / Ogrzewanie

Kolektor pionowy czy poziomy?

kategoria: Ogrzewanie , Pawe Kociba-abski, prezes Nateo sp. z o.o.
Kolektor pionowy czy poziomy?
Kolektor pionowy czy poziomy? fot. Pawe Kociba-abski, prezes Nateo sp. z o.o.

Gruntowa pompa ciepa moe pobiera energi magazynowan pod powierzchni ziemi za pomoc kolektorów lub sond geotermalnych. Czym róni si te wymienniki i na co naley zwróci uwag decydujc si na jeden z nich?

ródo dolne ma znaczcy wpyw na wydajno systemu grzewczego, dlatego wybór wymiennika ciepa powinien by poparty racjonalnymi argumentami. Zanim podejmiemy decyzj, powinnimy zebra najistotniejsze informacje dotyczce gruntu, w którym bdzie montowana instalacja. W pierwszej kolejnoci naley sprawdzi rodzaj podoa. Jeeli w glebie wystpuj warstwy skaliste, mog one uniemoliwi przeprowadzenie odwiertów. Nastpnie powinnimy zmierzy wilgotno gleby – im jest wiksza, tym warunki mona uzna za bardziej sprzyjajce. Ostatnim etapem jest okrelenie przewodnictwa cieplnego, na podstawie którego dowiemy si m.in. jaka jest gboko przemarzania gruntu. Znajc te fakty, moemy dokadnie oceni, który z dostpnych wymienników jest dla nas optymalnym rozwizaniem.

W polskich warunkach klimatycznych najwiksz stabilno zapewniaj sondy geotermalne (zwane równie kolektorami pionowymi), które umieszcza si co najmniej 60 metrów pod powierzchni gruntu. Wykorzystuj energi ze zó geotermalnych, gdzie magazynowane jest ciepo z wntrza ziemi, zatem bez wzgldu na temperatur zewntrzn wydajno systemu pozostaje jednakowa. Instalacja zajmuje niewiele miejsca, dziki czemu mona j zamontowa nawet na niewielkiej powierzchni. Jej mankamentem jest natomiast konieczno wykonywania do drogich odwiertów wymagajcych stosownych pozwole.

Jeeli dysponujemy obszern dziak, której powierzchnia jest kilkukrotnie wiksza od usytuowanego na niej budynku, moemy skorzysta z kolektora poziomego. Jest on znacznie taszy i prostszy w montau od pionowego odpowiednika. Instaluje si go na gbokoci od 1,5 do 2 metrów, gdzie temperatura w cigu roku waha si od 5 – 8 stopni C. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku rodzaj gleby. Najbardziej przystpne warunki zapewniaj wilgotne odmiany np. gliny czy wiru. Wane jest równie pokrycie podoa –najlepiej gdy ronie na nim wycznie trawa. Warto wiedzie, e kolektor ten schadza grunt, wic czas wegetacji rolin jest krótszy.

W przypadku nieco mniejszej powierzchni moemy skorzysta z modyfikacji poziomego wymiennika, jak jest kolektor spiralny. Nieco inne rozmieszczenie rur polietylenowych powoduje, e zajmuje on mniej miejsca, dziki temu moemy zredukowa koszty prac gruntowych, jednak jego efektywno w porównaniu do pozostaych jest nisza.

autor: Pawe Kociba-abski, prezes Nateo sp. z o.o.

powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach