Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Nowoci rynkowe | Wydarzenia | Rynek budowlany | Prawo | Finanse | Narzdzia | Zabytki

Tutaj jeste: Aktualnoci / Prawo

Nowe Prawo Budowlane

kategoria: Prawo, MTM Styl

Z dniem 8 lipca 2009 r. wchodz w ycie nowe warunki techniczne dotyczce usytuowania na dziace budynków oraz innych obiektów. Dziki do precyzyjnym zapisom nowe prawo ogranicza uznaniowo organów administracyjnych w przypadku sytuowania budynku przy granicy dziaki.

Nowe przepisy wydaj si by bardziej liberalne i przyjazne inwestorom, lecz mog by niekiedy krzywdzce dla ssiadów.

Budynki jednorodzinne

Standardowe odlegoci od granicy dziaki, w jakich mona postawi dom nie ulegy zmianie. Budynku nadal nie mona wybudowa w odlegoci mniejszej ni:
* 3 m od granicy dziaki, gdy dom jest zwrócony w stron granicy cian bez otworów
* 4 m od granicy dziaki, gdy dom jest zwrócony do granicy dziaki cian z otworami okiennymi i drzwiowymi

Do istotn zmian jest moliwo usytuowania, m.in. okapów, gzymsów, balkonów, daszków nad wejciem, galerii, tarasów, schodów w odlegoci nie mniejszej ni 1,5m od granicy z ssiedni dziak budowlan.

Prawo dopuszcza sytuacje, w których budynek mona umieci bezporednio przy granicy dziaki lub w odlegoci nie mniejszej ni 1,5 m od granicy dziaki. Takie usytuowanie jest moliwe, gdy:
* wynika to z ustale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudow
* dziaka budowlana ma szeroko mniejsz ni 16 m.

ciana budynku od strony granicy nie moe mie otworów okiennych i drzwiowych. Musz te by spenione warunki dotyczce przesaniania i ochrony przeciwpoarowej.

Przepisy dopuszczaj usytuowanie budynku bezporednio przy granicy z ssiedni dziak, jeeli bdzie on przylega ca powierzchni do ciany budynku istniejcego na ssiedniej dziace lub projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budow pod warunkiem, e jego cz leca w pasie 3 m wzdu granicy dziaki bdzie miaa dugo i wysoko nie wiksz ni ma budynek istniejcy lub projektowany na ssiedniej dziace. Przepis ten si sprawdzi tylko wówczas, gdy przy granicy stoi ju budynek ssiada. Jeeli dziaki po obu stronach s niezabudowane i aden z ssiadów nie uzyska pozwolenia na budow przy granicy wówczas budowa przy granicy nie bdzie moliwa.

Cz podziemna budynku, czyli piwnica, gara podziemny mog znajdowa si nawet przy granicy z ssiedni dziak, bowiem prawo nie ustala odlegoci czci podziemnej budynku od granicy z ssiedni dziak.

Garae i budynki gospodarcze

Znowelizowane przepisy agodz warunki rozmieszczenia na dziace garay i budynków gospodarczych. Obiekty o dugoci mniejszej ni 5,5 m i o wysokoci mniejszej ni 3 m mona sytuowa bezporednio przy granicy z ssiedni dziak lub w odlegoci nie mniejszej ni 1,5 m.

autor: MTM Styl

powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach