Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Nowoci rynkowe | Wydarzenia | Rynek budowlany | Prawo | Finanse | Narzdzia | Zabytki

Tutaj jeste: Aktualnoci / Zabytki

Nowe wcielenie kopalni Julia

kategoria: Zabytki / Integer
obrazek aktualnoci
Nowe wcielenie kopalni Julia

Ju wkrótce, teren „Starej Kopalni” zamieni si w pene ycia centrum kultury i rozrywki. Kluby muzyczne, restauracje, kawiarnie, siedziby organizacji pozarzdowych – to tylko niektóre z atrakcji, które  ju wkrótce bd dostpne dla mieszkaców Wabrzycha.

Projekt wspófinansuje Unia Europejska, za wykonawc prac jest wrocawska firma Integer S.A., która remontuje take wabrzyski dworzec kolejowy. Aktualnie na terenie kopalni znajduje si Muzeum Przemysu i Techniki, ale po gruntownej rewitalizacji spodoba si tu take mionikom sztuki oraz rzemiosa artystycznego.

Cay kompleks zamieni si w Park Wielokulturowy, pomylany jako centrum sztuki i rozrywki, z punktami widokowymi oraz multimedialnymi wystawami. Organizowane bd koncerty, spektakle i konferencje. Oprócz tego powstanie Europejskie Centrum Ceramiki Unikatowej, kompleks sportowo-rekreacyjny, hala koncertowa, galeria prezentujca sztuk wspóczesn, przyjazne kawiarenki, a take pensjonat.

Na zewntrz nie zabraknie awek, klombów z zieleni, a nawet eksponatów muzealnych. W ramach unowoczenienia samego muzeum, planuje si udostpnienie zwiedzajcym podziemnej trasy turystycznej, któr uatrakcyjni imponujcych rozmiarów urzdzenia: pompy, wentylatory i systemy instalacyjne, wykorzystywane kiedy w kopalni. Projekt rewitalizacji otrzyma dofinansowanie ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego koszt przekracza 52 mln z, z czego UE pokryje 35,7 mln z.

Od kopalni…

„Julia” powstaa z poczenia kilkunastu maych kopal, prowadzcych eksploatacj wgla na obszarze gminy Biay Kamie od XVI wieku. Wgiel uywany by jako opa w gospodarstwach domowych, warsztatach rzemielniczych i kuniach. Rocznie wydobywano tu od 2400-3600 ton.  Pocztkowa nazwa kompleksu kopalni: „Consolidirte Fuchs” przetrwaa do 1945 roku, kiedy, po przejciu obiektu przez administracj polsk, zmieniono j na „Julia”. Burzliwe, pene gwatownych zmian czasy przyniosy jeszcze dwie zmiany nazwy. Od 1946 r. do 1949 r. funkcjonowaa jako „Biay Kamie”, a w 1950 r. przechrzczono j na Kopalni „Thorez”.

Dopiero w 1993 powrócono do nazwy Kopalnia Wgla Kamiennego „Julia” i tak jest do dzisiaj. Zmiany w krajowej gospodarce lat 90- tych spowodoway masow likwidacj kopal. Podobny los spotka „Juli”.  Jednak, ze wzgldu na wysok rang zabytkow obiektu, uznano, e warto go chroni, a nawet promowa. Ze wszystkich wabrzyskich kopal „Julia” jest bowiem najstarszym oraz najlepiej zachowanym kompleksem budynków przemysowych z przeomu XIX i XX wieku. Na powierzchni 4 hektarów znajduje si szesnacie obiektów. Wszystkie zostay wpisane do rejestru zabytków.

…do Parku Wielokulturowego

W zaadoptowanej na potrzeby muzeum kopalni, popularyzuje si osignicia techniki oraz kultury górniczej, a take prowadzi dziaalno badawcz i edukacyjn w zakresie tych dziedzin. Na co dzie pracownicy troszcz si o zapewnienie odpowiednich warunków dla zwiedzajcych, dbaj o dobry stan ponad 10 tysicy eksponatów, prowadz te dziaalno wydawnicz, organizuj konferencje naukowe, imprezy owiatowe i turystyczne. W 2008 roku, na zlecenie gminy Wabrzych, opracowano mia koncepcj nowego zagospodarowania byej kopalni. Zmiany obejm take znajdujce si tutaj muzeum i znacznie podnios jego presti. Jak bd wyglda prace konserwatorskie?  – Renowacja musi przebiega z zachowaniem zabytkowej konstrukcji obiektów. Integer S.A. zajmie si wykonaniem nowoczesnych instalacji – wodno kanalizacyjnej, mechanicznej, elektrycznej i centralnego ogrzewania.

  • Wymienione zostan drzwi i okna, przeprowadzona konserwacja oraz wzmocnienie konstrukcji dachu – mówi Pawe Melka, Gówny Specjalista ds. Inwestycji Integer S.A. Oprócz tego konieczne jest zrobienie elewacji, a take osuszenie i docieplenie cian piwnic, zwaszcza e bdzie tam przebiega podziemna, dwukilometrowa trasa turystyczna – dodaje. Pierwsza cz inwestycji ma zakoczy si w 2012 roku.

Do niedawna Stara Kopalnia kojarzya si przede wszystkim z likwidacj górnictwa i zwizanych z tym problemów spoecznych, przede wszystkim bezrobocia. Dziki nowym, szerokim inwestycjom ma szans sta si atrakcyjn turystycznie wizytówk miasta, która radykalnie odmieni jego dotychczasowy, przygnbiajcy wizerunek.


rdo: Integer

powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach