Szukaj w serwisie

Kategorie:

Produkty budowlane | Praktyczne porady | Przed budow | Fundamenty | ciany i elewacje | Dach i rynny | Izolacje i ocieplenia | Stropy | Okna i parapety | Drzwi i bramy garaowe | Chemia budowlana | Technologie | Klinkier

Parapet na lata

kategoria: Okna i parapety , opracowanie: Redakcja, rdo: MS Wicej ni Okna
Parapet na lata
Parapet na lata [fot.: MS Wicej ni okna]

Parapet jako element wykoczenia okna bywa przez nas na ogó pomijany. Tymczasem to niezmiernie wany detal we wntrzach i ozdoba elewacji.

Od parapetów moemy wymaga wiele: funkcjonalnoci, trwaoci oraz tego, aby byy zwyczajnie adne. Jeli s dobrze zamontowane i wykonane z odpowiedniego materiau – posu nam dugie lata.

Na zewntrz

Dzi parapety zewntrzne dobiera si do rodzaju okien, koloru elewacji, a nawet stylu w jakim zaprojektowano budynek. Mog by wykonane z rónych materiaów. „Stara szpetna blacha”, z której powstaway wiele lat temu ju dawno odesza do lamusa. Obecnie producenci daj nam naprawd duy wybór. Najwaniejsze, aby parapety zewntrzne byy wykonane z materiaów nienasikliwych i odpornych na warunki atmosferyczne. Musz skutecznie ochroni mur pod oknem przed opadami, nasonecznieniem i temperaturami (zarówno wysokimi, jak i niskimi).


Parapety zewntrzne
Blacha stalowa (ocynkowana) Najtasze, pokrywane lakierem dekoracyjnym, antykorozyjnym (poliester lub pural)
Aluminium 
Grubsze od stalowych, pokrywane lakierem proszkowym w rónych kolorach, anodowane (pokryte warstw tlenku) albo laminowane foli; mog by gite z blachy lub profili wytaczanych
Kamie naturalny Wykonane z pyt granitowych; polerowane, patynowane, szlifowane, motkowane lub upane; bardzo trwae. Tumi dwik spadajcych kropli deszczu
Ceramika Ksztatki i pytki parapetowe z klinkieru lub gresu czy si zapraw do podanej wielkoci; bardzo trwae
ywica
Z wókna szklanego nasczanego ywicami epoksydowymi, pokryte teflonem; dostpne jako nakadki na stare parapety; wytrzymae i odporne na korozj
PVC

Komorowe z twardego PVC lub pene ze spienionego; wytrzymae i odporne na korozj oraz zwizki chemiczne (kwane deszcze); pokryte laminatem w dowolnym kolorze

Tabela. Podzia parapetów zewntrznych ze wzgldu na materia, z którego mog by wykonane.

  • Niezalenie od materiau, z którego zosta wykonany parapet, musimy pamita, aby by prawidowo zamontowany i na tyle szeroki, by wysuwa si przynajmniej 4 - 5 cm poza lico ciany. Parapet powinien by nachylony pod ktem okoo 5 stopni w kierunku zewntrznym. Poza tym musi posiada od spodu tzw. kapinos, czyli specjalne nacicie, dziki któremu woda nie bdzie spywaa po cianie budynku - podpowiada Baej Runowski, partner handlowy firmy MS wicej ni OKNA.

Miejsca gdzie montowane s parapety to potencjalne mostki termiczne. Zy monta moe prowadzi do podwyszonych strat ciepa, zawilgocenia cian i rozwoju pleni. Niektórzy bdnie zakadaj, e im szczelniej osadz parapet zewntrzny, tym skuteczniej zapobiegn tym niepodanym zjawiskom. Tymczasem szczelne powinno by tylko poczenie parapetu z ocienic okna i cianami otworu okiennego. Co waniejsze, zjawisko mostka termicznego zwizane jest w duo wikszym stopniu z parapetami wewntrznymi.

  • W niektórych rodzajach parapetów zewntrznych (PVC, aluminium) przy ich osadzaniu trzeba zachowa pewien luz w cianach. Rónice temperatur powoduj bowiem zmiany wymiarów parapetu, czego konsekwencj mog by uszkodzenia tynku lub samego podokiennika. W zalenoci od materiau, z którego wykonany jest parapet – pozostawion przestrze mona wypeni silikonem albo wsuwanymi na koce parapetów specjalnymi zakoczeniami z tworzywa. Pozwalaj one na zachowanie danej szczeliny, a jednoczenie staj si estetycznym elementem wykoczeniowym -– przestrzega ekspert z MS wicej ni OKNA.

Kamie na topie

Grzegorz Nowakowski, MS wicej ni OKNA
Coraz wikszej grupie Klientów podoba si poczenie okien PVC z parapetami kamiennymi. Ogromna liczba zamówie dotyczy wanie takiego zestawienia. Parapety kamienne stanowi doskona opraw i wykoczenie okien. Kamie jest niezwykle uniwersalny. Dziki rónorodnoci faktur czy kolorów, daje te niemal nieograniczone moliwoci aranacji domowego wntrza. A przy tym moe by z powodzeniem stosowany zarówno w architekturze tradycyjnej, jak i w budynkach niezwykle nowoczesnych

Oprócz niepodwaalnych walorów estetycznych i designerskich jest take niezwykle wytrzymay i trway. Z kamienia wykonywane s parapety zewntrzne, jak i wewntrzne. Klienci bez problemu dopasuj je nie tylko do rodzaju okien, ale te koloru cian czy stylu i wyposaenia domu. Parapety zewntrzne wykonywane s z kamienia nienasikliwego, odpornego na opady atmosferyczne, a take wysokie i niskie temperatury oraz wpyw promieniowania sonecznego. Najlepiej sprawdza si w tym wypadku granit. Cena takiego parapetu w zalenoci m.in. od jego dugoci, szerokoci i gruboci oraz rodzaju zastosowanego materiau moe wynie od kilkudziesiciu do kilkuset zotych.


Wewntrz

Coraz rzadziej nasze okna ukrywamy za firanami czy zasonami, dlatego parapet wewntrzny musi by z zaoenia ozdob wntrza. Moe by mniej wytrzymay od  parapetu zewntrznego, ale na pewno powinien by adny. Jakie funkcje peni parapet wewntrzny? Otó ma wiele zada: kieruje odpowiednio strumie ciepego powietrza z kaloryfera, zatrzymuje kurz, zabezpiecza ciany przed zabrudzeniem i zalaniem podczas mycia okien i moe by ozdobn pók (na kwiatki, ksiki i bibeloty).

Podobnie jak parapety zewntrzne jest wykonywany z rónych materiaów, a ich dobór uwarunkowany jest miejscem gdzie bdzie si znajdowa (kuchnia, azienka, salon) a przede wszystkim preferencjami domowników. Co ciekawe, okno bez parapetu wewntrznego nie jest bdem konstrukcyjnym. Tak bardzo przyzwyczailimy si jednak do takiego rozwizania, e nawet nie wyobraamy sobie innego. Parapety staj si pókami, a nawet blatami czy siedziskami. Nierzadko s bardzo istotnym elementem wystroju wntrza.


Parapety wewntrzne
Drewno Praktycznie wszystkie gatunki drewna klejonego; odporne na zmiany temperatury oraz wilgotno; frezowane krawdzie, wykoczone woskiem lub lakierem bezbarwnym; rysuj si
Laminowane pyty wiórowe Oklejone laminatem lub powleczone melamin; na wierzchu nadruki imitujce drewno, kamie, pytki ceramiczne; matowe, pómatowe lub z poyskiem
Kamie naturalny Wykonane z pyt granitowych, marmuru (musi by impregnowany), trawertynu, zbitego wapienia; nadaj si do kuchni i azienki, s odporne na zarysowania, wod wilgo, rodki chemiczne o neutralnym PH; szlifowane lub polerowane
Konglomerat marmurowy Kruszywo marmurowe spojone ywic poliestrow; przypomina marmur ale jest taszy, po odpowiednim zaimpregnowaniu nienasikliwy, odporny na uderzenia, niewraliwy na zaplamienia; nadaj si do kuchni i azienki, odporne na zarysowania, wod wilgo, rodki chemiczne; szeroka gama barwie
Kamie sztuczny
Duromarmur (mieszanka kruszywa marmurowego i cementu, konglomeratów marmurowych, mieszanki mczki marmurowej z ywicami syntetycznymi); wyglda jak marmur lub granit, ale jest lejszy; nadaje si do kuchni i azienki; odporny na zarysowania, wod wilgo, rodki chemiczne
Ceramika Ksztatki i pytki parapetowe szkliwione, nadaj si do kuchni i azienki, odporne na zarysowania, wod wilgo, rodki chemiczne, wane aby na styku z oknem zastosowa jako wypenienie materia trway i elastyczny
PVC
Komorowe z twardego PVC lub pene ze spienionego, czsto wykorzystywane jako nakadki na stare parapety; odporne na wilgo, czasem faduj si od podwyszonej temperatury; wykoczone laminatem

Kompozyty
Tworzywa skadajce si z wodorotlenku glinu, spoiwa ywicy oraz pigmentów; atwo si rysuj, ale s odporne na uderzenia

Tabela. Podzia parapetów wewntrznych ze wzgldu na materia, z którego mog by wykonane.

Wiele osób lubi due parapety, ale naley pamita, e te musz by stabilnie zamocowane – ostrzega Baej Runowski, partner handlowy firmy MS wicej ni OKNA – jeeli podparcie nie jest wystarczajce powinno si zastosowa wsporniki.

Nie zapominajmy take o zachowaniu odpowiedniej odlegoci midzy parapetem a grzejnikiem, bo niektóre parapety osadzone za nisko mog ulega odksztaceniom. Zbyt maa odlego od grzejnika moe te spowodowa mniej skuteczne jego dziaanie. Bezpieczna odlego to 15 – 20 cm.

Wspomniany ju mostek termiczny bardziej zwizany jest z parapetami wewntrznymi. Czsto powstaje przez zbyt gbokie wsunicie ich pod ocienic. Tymczasem optymalna gboko wynosi 1 – 1,5 cm. Co zrobi z pozosta czci szczeliny? Wystarczy j wypeni materiaem o niskiej przewodnoci ciepa lub termoizolacyjnym (pianki poliuretanowe, gotowe tamy ze spienionego polietylenu lub innego materiau termoizolacyjnego).

autor: opracowanie: Redakcja, rdo: MS Wicej ni Okna

powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach