Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Nowoci rynkowe | Wydarzenia | Rynek budowlany | Prawo | Finanse | Narzdzia | Zabytki

Tutaj jeste: Aktualnoci / Prawo

Projekt budowlany co to takiego?

kategoria: Prawo
obrazek aktualnoci
Projekt budowlany co to takiego?

Projekt budowlany jest to opracowanie niezbdne do uzyskania pozwolenia na budow oraz do jej realizacji. Zgodnie z Prawem Budowlanym (Art. 34 z pón. zm.) "Projekt budowlany powinien spenia wymagania okrelone w decyzji o warunkach zabudowy, jeeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

 

 • Projekt budowlany powinien zawiera:
 • 1) projekt zagospodarowania dziaki lub terenu, sporzdzony na aktualnej mapie, obejmujcy:
  • - okrelenie granic dziaki lub terenu,
  • - usytuowanie, obrys i ukady istniejcych i projektowanych obiektów budowlanych,
  • - sieci uzbrojenia terenu,
  • - sposób odprowadzania lub oczyszczania cieków,
  • - ukad komunikacyjny i ukad zieleni ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzdnych i wzajemnych odlegoci obiektów, w nawizaniu do istniejcej i projektowanej zabudowy terenów ssiednich.
 • 2) projekt architektoniczno-budowlany, okrelajcy funkcj, form i konstrukcj obiektu budowlanego, jego charakterystyk energetyczn i ekologiczn oraz proponowane niezbdne rozwizania techniczne, a take materiaowe, ukazujce zasady nawizania do otoczenia.
 • 3) stosownie do potrzeb, owiadczenia waciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepa i gazu, odbioru cieków oraz o warunkach przyczenia obiektu do sieci wodocigowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg ldowych,
 • 4) w zalenoci od potrzeb, wyniki bada geologiczno-inynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

Wszystkie projekty musz by wykonane przez osoby majce odpowiednie uprawnienia budowlane. Architekt powinien legitymowa si aktualnym zawiadczeniem o przynalenoci do Izby Architektów RP. Dodatkowo wymagane jest owiadczenie projektanta o sporzdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowizujcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W rozumieniu Prawa Budowlanego "projektantem" jest osoba, która opracowuje peny projekt budowlany pkt 1-4 i to ona ponosi pen odpowiedzialno za projekt i jego zgodno z obowizujcymi normami oraz przepisami.

W przypadku standardowych i nieskomplikowanych konstrukcyjnie projektów, projekt budowlany w zupenoci wystarcza do poprawnego wykonania wszelkich prac budowlanych.
W przypadku elementów niestandardowych i skomplikowanych mona zleci wykonanie projektu wykonawczego.

Peny projekt budowlany domu z reguy powstaje w oparciu o projekt gotowy (projekt typowy).


powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach