Szukaj w serwisie

Kategorie:

Budowa | Okna i akcesoria | Technologie budowy domw | Jak budowa

Przygotowanie zaprawy

kategoria: Jak budowa
Przygotowanie zaprawy
Przygotowanie zaprawy [fot. Atlas]

Gotowe zaprawy budowlane uatwiaj i przyspieszaj budowanie. Istotnym czynnikiem, decydujcym o wytrzymaoci tych materiaów, jest ich waciwe rozrobienie z wod.

Wedug instrukcji


Zaprawy, przygotowywane bezporednio na placu budowy z cementu, wapna, piasku i wody, nale ju do rzadkoci. Dzi producenci oferuj inwestorom i wykonawcom konfekcjonowane, gotowe mieszanki. W zalenoci od rodzaju i zastosowania, maj one w swoich skadach róne zwizki chemiczne, które okrelaj ich waciwoci i zastosowanie. W wikszoci zapraw, oprócz uszlachetniaczy i dodatków, podstawowym spoiwem jest cement. Od jego proporcji w stosunku do wody – czyli od wskanika c/w – zaley wytrzymao gotowego materiau. Proporcje zalecane przez producentów znajduj si na opakowaniach i dostpne s w kartach technicznych wyrobów.

Tyle, ile trzeba


Przygotowujc dan zapraw, odmierzamy okrelon ilo wody do czystego naczynia (bez resztek wczeniejszej, zwizanej ju zaprawy) i wsypujemy produkt. Najlepiej rozrabia zaprawy w wiadrach budowlanych o pojemnoci 10-20 litrów. Dodanie zaprawy do wody zarobowej (nigdy odwrotnie!) powoduje atwe mieszanie, przez to uzyskujemy jednorodn mas, oraz sprawia, e zaprawa nie przykleja si do cianek naczynia. Przez dokadne odmierzenie wody uzyskujemy równie odpowiedni konsystencj okrelonej zaprawy do konkretnego zastosowania.

Zapraw miesza si mechanicznie, specjalnie do tego przystosowanym mieszadem, zamocowanym w wolnoobrotowej wiertarce (500 – 700 obr./min). W kocowym okresie mieszania nastpuje wstpne odpowietrzanie zaprawy, a take dochodzi do inicjacji procesów chemicznych. Po tym czasie niektóre zaprawy, np. klejowe, naley powtórnie przemiesza, aby zapobiec segregacji skadników, tj. przemieszczenia ciszych skadników do dolnej warstwy zaprawy, a lejszych na jej powierzchni.

Podobnie naley postpi, przygotowujc na przykad tynk do nakadania rcznego. Materia z worka trzeba najpierw wsypa do wiadra i przemiesza na sucho – w czasie transportu moga bowiem nastpi segregacja kruszyw. Tak przygotowan mieszank wsypuje si do pojemnika z wod. W przypadku uycia agregatu tynkarskiego, mieszanie naley przeprowadzi zgodnie z instrukcj uycia urzdzenia. Poziom dozowanej wody trzeba ustawi tak, aby konsystencja narzucanego tynku zapewniaa uzyskanie jego prawidowej faktury.

W zalenoci od rodzaju produktu, powinno si go zuy w cigu 1 do 4 godzin od momentu rozrobienia. Naley pamita, e raz przygotowanej zaprawy nie mona ponownie rozrzedza wod.

Porada eksperta
Piotr Idzikowski, Grupa Atlas

Zawsze do wody

Moe si to wydawa dziwne, e producenci tyle uwagi przywizuj do sposobu przygotowania zaprawy. Przecie wykonawca zawsze dolewa wod „ na oko” i wszystko grao. Rzeczywicie tak byo kiedy, ale przed laty zarówno produkty, jak i przepisy ich dotyczce, byy mniej wymagajce. wiat si zmienia, a z nim take stare przyzwyczajenia. Wszyscy zapewne pamitaj ze szkoy powiedzonko nauczyciela chemii: Pamitaj chemiku mody, zawsze wlewaj kwas do wody! Podobnie brzmi przykazanie budowlane: Pamitaj fachowcu mody, zawsze wsypuj zapraw do wody! Trzeba o tej zasadzie pamita.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach