Szukaj w serwisie

Kategorie:

Produkty budowlane | Praktyczne porady | Przed budow | Fundamenty | ciany i elewacje | Dach i rynny | Izolacje i ocieplenia | Stropy | Okna i parapety | Drzwi i bramy garaowe | Chemia budowlana | Technologie | Klinkier

Przytulne poddasze

kategoria: Praktyczne porady

Poddasze nie musi by stryszkiem lub graciarni. Mona je zamieni w atrakcyjn i w peni funkcjonaln cz domu, sympatycznie powikszajc tym samym przestrze mieszkaln.

Adaptacja czy przebudowa?
Formalnoci zwizane z przygotowaniem poddasza do potrzeb mieszkalnych zale od planowanych prac.

  • Przebudowa, powodujca ingerencj w konstrukcj budynku lub zmiany w jego wygldzie, wymaga uzyskania pozwolenia na budow.
  • Adaptacja pomieszcze nie narzuca zmian np. rozmiarów lub iloci okien, przebijania nowych otworów drzwiowych, usuwania bd wstawiania cian lub kucia otworów w stropach, wymaga zgoszenia tego faktu w starostwie, co najmniej na 30 dni przed planowan zmian sposobu uytkowania poddasza.

Ocen skali i rozlegoci prac trzeba powierzy ekspertom. Przed przebudow poddasza naley sprawdzi jego moliwoci konstrukcyjne. Uprawniony inynier - lub rzeczoznawca budowlany - musi je obejrze i oceni, czy zmiany s moliwe do wykonania, oceni nono stropu, stan techniczny wiby i pokrycia dachu. Architekt za sprawdzi, czy wysoko pomieszczenia, konstrukcja dachu i rozmieszczenie instalacji pozwol na zmiany przeksztacajce nieuytkowe poddasze w pomieszczenie mieszkalne o odpowiedniej powierzchni uytkowej.

Ocieplenie poddasza

Zmieniajc przeznaczenie poddasza, trzeba zadba o jego odpowiednie ocieplenie. Najlepiej nada si do tego wena mineraln lub szklana, ale moe by to równie styropian. Zanim jednak zostanie uoone ocieplenie, wczeniej pod pokryciem (przymocowa j naley do krokwi) trzeba uoy wiatroizolacyjn foli dachow o wysokiej paroprzepuszczalnoci.

Uwaga! Pomidzy foli a pokryciem dachu musi pozosta kilkucentymetrowa szczelina, suca wentylacji. Utworzeniu takiej szczeliny pomoe przybicie do górnych fragmentów krokwi listew dystansowych.

  • Jak ukada wen? Bezporednio pod foli, tak by dokadnie wypeni przestrzenie midzy krokwiami. Naley zastosowa co najmniej 20 cm jej warstw. Odpowiednia grubo, zaley od konstrukcji dachu i wynika z oblicze dokonanych przez wspomnianego inyniera lub rzeczoznawc.

Jako okadzin wewntrzn, mona zastosowa pyty gipsowo-kartonowe, uoone na specjalnie przygotowanym ruszcie. Spoiny midzy pytami naley wypeni gipsow mas szpachlow stosujc specjaln tam zbrojc. W pomieszczeniach mokrych, np. azienkach, musz to by pyty impregnowane.

Okna poaciowe

Okna poaciowe montowane by mog zarówno w postaci caych systemów, jak i pojedynczo - rozwieralne, uchylne, obrotowe lub uchylno-obrotowe. Równie wane, jak dostarczanie wiata, jest zapewnienie odpowiedniej iloci i przepywu wieego powietrza. Korzystne bdzie zainwestowanie w okna z nawiewnikami lub klapami wentylacyjnymi.

W budownictwie tradycyjnym wielu zwolenników wci maj lukarny, czyli pionowe okienka, umieszczone w dachu, czsto sprawiajce wraenie stylowych nadbudówek.

Jaka podoga?

Przed podjciem decyzji naley skontaktowa si z konstruktorem stropu. Jeli nie ma przeciwwskaza co do nonoci, mona tam wyla samopoziomujcy podkad podogowy.Wylewa si go na podoe oczyszczone z lunych elementów, kurzu, brudu, wapna, tuszczów itp. Jeeli istnieje potrzeba zredukowania chonnoci podoa, naley zastosowa emulsj gruntujc.

Na drewnianym stropie najlepiej wykona lejsz podog pywajc, która nie jest na stae poczona ze cianami czy podoem. Na izolacji, np. z weny mineralnej, ukada si tzw. suchy jastrych, czyli pyty zastpujce „mokry" podkad betonowy. Tak podog mona wykoczy w dowolny sposób.

cianki dziaowe

  • Bez niepotrzebnych problemów. Stawianie cianek dziaowych zwykle nie wymaga dodatkowych wylicze konstrukcyjnych. Przenosz one na strop i ciany none jedynie ciar wasny, nie za obcienia pochodzce od innych elementów budynku.
  • Materia. Dobrze sprawdzaj si lekkie konstrukcje szkieletowe oboone pytami gipsowo-kartonowymi lub gipsowo-wóknowymi. Mona te wybudowa cianki murowane - z cegu lub pustaków, klasycznych bd szklanych. Materia trzeba jednak tak dobra, by cianka moga spenia swe funkcje: by moliwe byo, na przykad, mocowanie na niej szafek czy innych elementów zwizanych z przeznaczeniem pomieszczenia. Warto te tak

Warto wiedzie, e ciankom dziaowym w budynkach mieszkalnych nie stawia si adnych wymaga co do izolacyjnoci cieplnej.

zdjecie
Cezary Arak, GRUPA ATLAS
KOMENTARZ EKSPERTA
Cezary Arak, GRUPA ATLAS

Dziel i urzd

Dzielc przestrze ciankami, by urzdzi poddasze, warto pamita o kilku zasadach. Istotne jest, by wiato dzienne docierao do kadego z wydzielonych pomieszcze. Jeli wic na naszym poddaszu mamy tylko jedno okno, wysoko cianek dziaowych nie powinna przekracza 1,5 m. Na kcik do pracy przeznaczmy minimum 1,1 x 1,2 m - tyle bowiem miejsca trzeba na ustawienie typowego biurka i krzesa. Miejsce do spania musi by zaopatrzone w co najmniej 70 cm korytarz, pozwalajcy na swobodne przechodzenie i sprztanie. Wielko jadalni, z zasady, okrelana jest przez rozmiary stou i towarzyszcych mu krzese.

 

 

 

 

 

 

 

 


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach