Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Nowoci rynkowe | Wydarzenia | Rynek budowlany | Prawo | Finanse | Narzdzia | Zabytki

Tutaj jeste: Aktualnoci / Temat na czasie

Remont dachu

kategoria: Temat na czasie

Jeli nasz dach ucierpia podczas zimy, najlepiej naprawi go wanie teraz. Podpowiadamy, jak to zrobi. O tym, jaki jest stan naszej poaci i, czy konieczna bdzie wymiana, czy te wystarczy sam remont, powinni zadecydowa fachowcy.

  • Najlepiej, jeli ekipa dekarska zbada dach i sprawdzi jego struktur. Wówczas dowiemy si, czy wymaga on drobnych napraw czy te gruntownego remontu. Pamitajmy, aby korzysta z usug sprawdzonych fachowców i nie da si skusi firmom, które oferuj znacznie odbiegajc od innych cen za usug. W takich wypadkach zwykle zamiast oszczdzi, niestety wydamy podwójnie - przestrzega ukasz Budzyski, uczestnik programu Superdekarz.

Kiedy naprawia?

Zamiast czeka na znaczene uszkodzenia pokrycia lepiej jak najszybciej naprawi poa, a tym samym wyeliminowa ryzyko przecieku. Nie bagatelizujmy nawet drobnych usterek, poniewa i te mog doprowadzi do przemakania. Wówczas w naszym domu zrobi si wilgotno i powstanie grzyb, które nie tylko jest przyczyn rozmaitych chorób, ale te niszczy drewno.

  • Równie remont jest koniecznoci, gdy dach przecieka, konstrukcj poeraj owady, sztywne poszycie lub wib zaatakowa grzyb domowy albo poa ugina si, a konstrukcja pka. Zarówno grzyb, jak i owady do tego stopnia potrafi zniszczy drewno, e moe nas czeka katastrofa budowlana, czyli zawalenie si wiby – przestrzega SUPERDEKARZ Dariusz Nowicki.

Cakowita wymiana dachu

Zanim zaplanujemy wymian caego pokrycia, jestemy zobligowani przepisami prawa budowlanego do wezwania rzeczoznawcy. Oceni on stan techniczny wiby dachowej, czyli konstrukcji nonej dachu. Podczas wymiany pokrycia musimy naprawi zniszczone, zawilgocone czy zagrzybione elementy none konstrukcji. W najkorzystniejszej sytuacji s waciciele domów pokrytych dachówk, które mona w prosty sposób naprawi, podmieniajc jedynie te uszkodzone, bez koniecznoci wymiany caoci.

  • Dachówki ceramiczne i cementowe zaliczaj si do grupy cikich pokry dachowych i ju na etapie projektowania caej konstrukcji architekt bierze pod uwag ich ciar. Z tego wzgldu, jeli chcemy tylko dokona zamiany dachówek na inne, nie musimy radzi si architekta ani wzmacnia konstrukcji wiby dachowej, jeli jest ona w dobrym stanie. Kompleksowa wymiana pokrycia jest równie dobr okazj do ocieplania poddasza i wczenia go do przestrzeni uytkowej budynku – mówi Dariusz Nowicki.

Gorzej jest w przypadku dachu pokrytego blachodachówk lub gontem bitumicznym, gdy nie da si wymieni jedynie jego czci, tylko cao. Równie, kiedy budynek jest kryty azbestem, jestemy zobligowani powierzy jego usunicie firmie posiadajcej odpowiednie uprawnienia (obowizek narzucony przez Uni Europejsk dotyczy Polski do roku 2032).

Remont musisz zgosi

Jeli planujemy rozpoczcie prac budowlanych na dachu to automatycznie podlegamy prawu budowlanemu. Jedynie, kiedy chcemy usun drobne przecieki nie musimy spenia adnych urzdowych formalnoci, natomiast wymian pokrycia, powinnimy zgosi w starostwie. W przypadku, gdy remont dachu bdzie obejmowa równie zmian konstrukcji czy podwyszenie budynku, wtedy bdzie potrzebne pozwolenie na budow.

  • Remont dachu trzeba zgosi w starostwie lub urzdzie na prawach powiatu w wydziale architektoniczno-budowlanym. Takie zgoszenie trzeba zoy co najmniej 30 dni przed rozpoczciem robót budowlanych. Naley w nim sprecyzowa rodzaj, zakres i sposób przeprowadzania robót oraz okreli termin ich rozpoczcia. Do dokumentu musi by równie doczone owiadczenie - o prawie do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane. Jeeli po upywie 30 dni od daty dorczenia do waciwego organu nie bdzie sprzeciwu ze strony starosty lub prezydenta miasta, moemy rozpocz prace budowlane. Mamy jednak na to nie wicej ni dwa lata liczc od daty, jak podalimy za termin rozpoczcia – tumaczy SUPERDEKARZ.

Przed zakupem materiau pokryciowego, sprawd plan zagospodarowania

Zanim zdecydujemy si na rodzaj nowego materiau pokryciowego, sprawdmy, czy na terenie pooenia naszej dziaki nie obowizuje plan miejscowy. Jeli tak, to warto uda si do wydziau budownictwa i architektury urzdu gminy lub miasta i dokadnie si z nim zapozna. To bardzo wane, poniewa mog si tam znajdowa ustalenia zakazujce stosowania pewnych kolorów dachu, okrelajce dopuszczaln kolorystyk albo rodzaju uytych materiaów. Pena dowolno obowizuje tylko wtedy, gdy nieruchomo ley na obszarze bez planu.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach