Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Nowoci rynkowe | Wydarzenia | Rynek budowlany | Prawo | Finanse | Narzdzia | Zabytki

Tutaj jeste: Aktualnoci / Zabytki

Renowacja okien synagogi w Ostrowie Wielkopolskim

kategoria: Zabytki, opracowanie: Redakcja, rdo: Remmers
obrazek aktualnoci
Renowacja okien synagogi w Ostrowie Wielkopolskim [fot.: Remmers]

Przynajmniej raz w yciu budujemy albo po latach modernizujemy dom lub mieszkanie, a to wymaga podjcia wielu wanych decyzji dotyczcych wyboru materiaów i elementów budowlanych. Okna, to jeden z najwaniejszych, a z pewnoci najbardziej skomplikowany element konstrukcji domu. S one cznikiem ze wiatem zewntrznym, wpuszczaj wiato soneczne, zatrzymuj wewntrz ciepo, tworz styl i charakter budynku. Okna wymagaj jednak okresowych renowacji, zwaszcza gdy materiaem konstrukcyjnym jest drewno.

Zabytkowe okna synagogi

Synagoga w Ostrowie Wielkopolskim uwaana jest za najcenniejszy zabytek architektury sakralnej miasta. Wybudowana zostaa w latach 1857-1860 w stylu mauretaskim. Podczas II wojny wiatowej zostaa zaadaptowana przez Niemców jako magazyn alkoholi i ywnoci. Po 1945 r. budynek zosta przystosowany do funkcji magazynu meblowego i adaptacja ta spowodowaa znaczne znieksztacenia architektury. W latach 1991-1994 przeprowadzono renowacj dachu. W 1988 r. synagoga zostaa wpisana do rejestru zabytków, a w br. rozpoczto jej kompleksow modernizacj.

zdjecie
[fot.: Remmers]
Obecnie trwaj prace renowacyjne stolarki okiennej. Pionowe, due, pókoliste okna z profilowanym laskowaniem z podziaami poprzecznymi i maswerkami z trzech rozet s restaurowane powokami Induline przez firm wykonawcz Zakad Stolarski Andrzej Biernat z miejscowoci Kpie, w gminie Godziesze. Zniszczona stolarka okien zostaa uzupeniona nowym drewnem, a w celu zredukowania rónic kolorystycznych zastosowano system powok kryjcych Induline.

System Induline

Zastosowany system skada si z preparatu gruntujcego GL-250, midzywarstwy ZW-400 oraz powoki kocowej DW-601. Gruntowanie produktami Induline zawierajcymi substancj aktywn hamuje rozwój bakterii, grzybów i sinizny, a drewno otrzymuje optymaln ochron. Zastosowany Induline GL-250 jest rozpuszczalnikowym, biaym gruntem o trwaej przyczepnoci do podoa i wysokiej odpornoci spoiwa na pcznienie pod wpywem wody. Materia ten gwarantuje solidny podkad pod kolejne warstwy lakieru i zawiera rodek konserwujcy powok.

Zamykanie i wypenianie por drewna powok Induline suy nie tylko do uzyskania lepszej optyki, ale te zapobiega szybkiemu wchanianiu wilgoci. Induline ZW-400 to biaa, wodna midzywarstwa na bazie specjalnie sieciujcych akryli. Dziaa izolacyjnie w stosunku do przebijajcych na powierzchni substancji zawartych w drewnie, poprawia przyczepno do podoa, dobrze wypenia grube pory i wyrównuje nierównoci. Dziaa równie jak filtr regulujcy wilgotno.

zdjecie
[fot.: Remmers]
W warstwie kocowej nie wystpuje mikropiana, dlatego wnikanie wody, równie w póniejszym okresie, jest utrudnione. Wykorzystany na okna synagogi wodny lakier na bazie akrylowo-poliuretanowej Induline DW-601 zapewnia powierzchni o najwyszej jakoci, odpornej na dziaanie czynników atmosferycznych, zdolnej do dyfuzji pary wodnej. Powoka jest dugotrwale elastyczna, nie óknie, nie ulega kredowaniu, i tylko w niewielkim stopniu ulega zabrudzeniom.

Niewaciwe uytkowanie przez wiele lat, brak okresowych napraw i remontów w tym czasie sprawiy, i stan ostrowskiej synagogi jest wci zy i wymaga dalszych prac konserwatorskich, w tym cian zewntrznych, schodów i stolarki drzwiowej.

autor: opracowanie: Redakcja, rdo: Remmers

powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach