Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Nowoci rynkowe | Wydarzenia | Rynek budowlany | Prawo | Finanse | Narzdzia | Zabytki

Tutaj jeste: Aktualnoci / Nowoci rynkowe

Somfy partnerem strategicznym Kongresu Stolarki Polskiej

kategoria: Nowoci rynkowe

Somfy, lider automatyki domowej oraz inteligentnych systemów sterowania zosta partnerem strategicznym X Kongresu Stolarki Polskiej, organizowanego przez Zwizek Polskie Okna i Drzwi. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania bdzie wpyw transformacji cyfrowej na róne obszary funkcjonowania przedsibiorstw brany stolarki.

Cyfrowa transformacja staa si celem wikszoci firm zarówno w obszarze procesów produkcji, jak równie w zakresie digitalizacji produktów oraz sprzeday.  Jak podaj badania Altify Business Performance Benchmark Study 2017 oraz badania firmy telekomunikacyjnej BT Group Digital Transformation Top Priority for CEOs przeprowadzone w 2017 roku, transformacja cyfrowa stanowia priorytet dla 47% z 800 respondentów (ródo: DonalDaly „Sprzeda w erze cyfrowej transformacji”). Rozwój nowoczesnych technologii i moliwo ich wykorzystania jest równie dominujcym trendem w sektorze budownictwa i sta si motywem przewodnim jubileuszowego X Kongresu Stolarki Polskiej. Firma Somfy, jako partner strategiczny podzieli si swoimi dowiadczeniami zdobywanymi w 57 krajach.

Kongres Stolarki Polskiej – Somfy partnerem strategicznym

Somfy zaprezentuje swoje osignicia w zakresie zaawansowanych technologicznie rozwiza, które maj zapewni komfort i dobre samopoczucie dla wszystkich w kadym wieku, bezpieczestwo mienia i ludzi oraz oszczdno energii. „W tym roku Somfy wituje 50-lecie. To pó wieku dowiadczenia w bardzo wymagajcej brany technologicznej. Organizatorzy Kongresu zadbali o to, aby w czasie spotkania skupi si na wszystkich aspektach obejmujcych rewolucje cyfrow, która zgodnie z jedn z definicji Raya Wanga z Constellation Research jest wynikiem transformacji modeli biznesowych oraz zmiany funkcjonowania marek, przedsibiorstw, ludzi i urzdze. Jako partner strategiczny chcemy podzieli si naszymi dowiadczeniami z obszaru digitalizacji codziennego ycia naszych klientów, pokaza smart home jako pierwszy krok do transformacji cyfrowej w smart living” – mówi Radosaw Borkowski, dyrektor zarzdzajcy Somfy Polska, czonek rady programowej X edycji Kongresu Stolarki Polskiej.

Kongres co roku gromadzi przedstawicieli producentów, dystrybutorów, deweloperów stolarki budowlanej, architektów, a take przedstawicieli ministerstw i organizacji pozarzdowych. W tak szerokim gronie prowadzone bd m.in. debaty na temat kreowania produktów przyszoci i tendencji rynkowych, które ksztatuj nowe pokolenie konsumentów. Liderzy nowoczesnych technologii zaprezentuj przykady wdroe rozwiza przemysu 4.0 w firmach produkcyjnych, rozpoczynajc dyskusj na temat roli technologii w budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Obok Somfy rol partnera strategicznego Kongresu obja firma WINIOWSKI, lider produkcji bram, drzwi i ogrodze. Partnerzy poczyli swoje siy w takich projektach, jak napdy METRO i wprowadzany w tym roku na rynek napd MOTO. Alians jest odpowiedzi na rozwijajcy si rynek smart home i odzwierciedleniem rozwoju w zakresie digitalizacji rynku budownictwa mieszkaniowego.

Somfy oferuje swoj wiedz w zakresie inteligentnych rozwiza, prostych w uyciu, które pozwol mieszkacom zarzdza, kontrolowa i programowa swoje urzdzenia w domu i mieszkaniu. Takie projekty maj równie ogromny wpyw na przyspieszenie transformacji automatyki domowej w bardziej zaawansowane technologicznie rozwizania. „Nasza brana przez lata wypracowywaa wysok jako produktów. Cecha ta jest jednak zmienna w zalenoci od przemian na skutek rozwoju technologii i cigego denia konsumentów do zwikszania poziomu komfortu w codziennym yciu. Dziki wspópracy sygnowanej Winiowski powered by Somfy udao nam si pynnie przej z ery automatycznych rozwiza sterowanych pilotem do inteligentnych bram oraz drzwi, z którymi moemy komunikowa si za pomoc smartfona. Udzia obu marek w roli Partnerów Strategicznych Kongresu traktujemy jako wyraz udanych dziaa na polu wymiany wiedzy technicznej” – mówi Marcin Strzelec, menader zarzdzajcy grupami produktów w firmie Winiowski, czonek rady programowej X edycji Kongresu Stolarki.

Kongres Stolarki Polskiej, który odbdzie si w dniach 23-24 maja, jest najwaniejszym wydarzeniem brany stolarki budowlanej w Polsce. To tutaj podejmowane s tematy dotyczce kierunków rozwoju brany. To tutaj rodz si inicjatywy, które s bezporedni odpowiedzi na potrzeby rynku.  

 

SOMFY – to wiatowy lider w zakresie systemów inteligentnego sterowania i automatyki do rolet, bram i aluzji w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Somfy od lat opracowuje rozwizania, które wprowadzaj domy na poziom Internetu Rzeczy (Internet of Things). czy ze sob jednym systemem róne urzdzenia, zmieniajc domy na caym wiecie w komfortowe i bezpieczne „domy inteligentne”. Wysok jako produktów firmy Somfy ceni 220 milionów uytkowników.

Firma powstaa w 1969 roku w Cluses we Francji. Midzynarodowy zasig dziaalnoci obejmuje 160 oddziaów w 60 krajach na caym wiecie, zatrudniajc 8000 pracowników.

W Polsce spóka istnieje od 1996 roku. W 2014 roku powstaa naleca do Somfy fabryka SOPEM w Niepoomicach. Obecnie oprócz jednostki produkcyjnej oraz Dziau Bada i Rozwoju, funkcjonuje w Niepoomicach Wschodnioeuropejska Platforma Dystrybucyjna, która dostarcza produkty do odbiorców z caej Europy rodkowo-Wschodniej.

 

 

 www.somfy.pl


powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach