Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Nowoci rynkowe | Wydarzenia | Rynek budowlany | Prawo | Finanse | Narzdzia | Zabytki

Tutaj jeste: Aktualnoci / Temat na czasie

Sroga zima dla portfela

kategoria: Temat na czasie
obrazek aktualnoci
Sroga zima dla portfela

Waciciele domków jednorodzinnych w szczególnoci zim zmagaj si ze zwikszonymi opatami eksploatacyjnymi. Oprócz wikszych rachunków za prd, wod czy ogrzewanie, niskie temperatury mog zmusi do drogich napraw. Jak ustrzec si przed dodatkowymi kosztami podczas tegorocznej zimy?

Zwykle od 300 do 500 zotych wicej zapacimy miesicznie za ogrzewanie domu zim, z kolei rachunki na prd wzrastaj nawet o 150 zotych. Jeli uwzgldnimy do tego koszty konserwacji, odnieania i zabezpieczenia posesji, moe okaza si, e te kilka miesicy bdzie stanowi znaczne obcienie dla domowego budetu.

Domowe ognisko w cenie

Wysoko rachunków za ogrzewanie domu zaley w gównej mierze od dwóch czynników - róde ciepa i zastosowanych materiaów izolacyjnych. Najdrosze w uyciu s grzejniki elektryczne, za których dziaanie w cigu roku moemy cznie zapaci ponad 9 tys. zotych. Stosunkowo duo bd nas kosztoway take koty na olej opaowy. Wybór odpowiedniego systemu ogrzewania jest wic podstaw zapewnienia optymalnych warunków cieplnych, ale w zmniejszaniu rachunków dobrze sprawdzaj si take prostsze sposoby, takie jak choby odsonicie czy odpowietrzenie grzejników. Te konwekcyjne trzeba oczyci, a domowej kotowni zapewni profesjonalny przegld. Jednak nawet pomimo wykorzystywania najtaszych w uyciu róde ogrzewania, nasze rachunki nie musz by wcale niskie. Przyczyn moe by dua przepuszczalno cieplna budynku, a zwaszcza okien. Do okrelenia jakie stolarka powoduje straty energii potrzebny jest wspóczynnik Uw. Im jest on niszy, tym okno skuteczniej zatrzymuje ciepo w domu. - W przypadku starej, drewnianej stolarki wspóczynnik Uw moe by wyszy nawet ni 3 W/m²K - mówi Artur Guszcz z firmy MS wicej ni OKNA - Tymczasem w nowoczesnych oknach energooszczdnych parametr ten wynosi mniej ni 1,3 W/m²K, a w pasywnych poniej ni 0,8 W/m²K. Wymiana stolarki na now moe wic przynie realne oszczdnoci w rachunkach za ogrzewanie - dodaje. Wedug szacunków firmy MS wicej ni OKNA czsto okazuje si, e po 10 latach kwota ta bdzie tak dua, e w zupenoci pokryje koszty inwestycji.

Przygotuj si na oszczdnoci

Wedug wylicze Agencji Rynku Energii, owietlenie i drobne sprzty AGD pochaniaj ponad 20 % caej zuywanej energii w domu. Zim, kiedy zmrok zapada wczeniej, warto zastanowi si, jak zredukowa ilo potrzebnego prdu. Jednym z najprostszych sposobów jest wymiana arówek na energooszczdne. Daje to oszczdnoci rzdu nawet 80 %, gdy zredukowane zostaj straty energii zamienianej w tradycyjnych wietlówkach na ciepo. Aby uchroni si przed dodatkowymi wydatkami, trzeba sprawdzi take stan techniczny budynku. W szczególnoci zim trzeba skontrolowa przewody kominowe i wentylacyjne, ze wzgldu na bezpieczestwo instalacji grzewczej. Konieczne jest równie oczyszczenie rynien - w przeciwnym wypadku niedrono moe prowadzi do pojawienia si pleni. Aby unikn dodatkowych kosztów eksploatacyjnych, warto sprawdzi, czy elewacja budynku nie ulega zniszczeniu. Nawet drobne pknicia, mog w konsekwencji powodowa powane uszkodzenia, a przez to wiele nas kosztowa. Naley take pamita o zabezpieczeniu stolarki okiennej i drzwiowej przed dziaaniem niskich temperatur i wilgoci. Minimum dwa razy w roku powinno si konserwowa uszczelki poprzez natuszczenie przystosowanymi do tego sztyftami, silikonem bd wazelin techniczn. Warto take wyregulowa okucia, bowiem ich poluzowanie moe wpywa na mniejsz szczelno okien. W przypadku stolarki drewnianej naley dodatkowo dokona przegldu stanu powoki lakierniczej.

Odnieanie pod kontrol

W okresie zimowym jednym z najbardziej pracochonnych i uciliwych obowizków wacicieli domków jednorodzinnych jest odnieanie. Warto pamita, e powinni oni zadba nie tylko o wasn posesj, ale take o usunicie niegu i lodu z chodników pooonych wzdu ich nieruchomoci. W przeciwnym wypadku mog zosta pocignici do odpowiedzialnoci, jeli kto ulegnie wypadkowi. Ze wzgldów bezpieczestwa powinno si równie regularnie odniea dach domu. W przypadku spadowych konstrukcji wystarczy zrzucenie wikszoci niegu opat. Jeli dach jest paski mona, stopniowo na niego wchodzc, nabiera kolejne warstwy. Niezbdne jest przy tym antypolizgowe obuwie. Przyda si take pomoc ssiada, który bdzie podawa narzdzia czy przytrzyma drabin. Zrzucajc nieg trzeba pamita, by nie zgarn wszystkiego - mona w ten sposób uderzy w powierzchni i spowodowa przecieki. Nie wolno przy tym take odrywa ani kruszy lodu. Po oczyszczeniu powierzchni mona posypa sol - dziki temu resztki niegu i lód si rozpuszcz. Dobrze jest równie skontrolowa wczeniej, czy mamy sprawny sprzt, którym bdziemy odniea posesj. Jeli zamierzamy do tego celu wynaj pracownika, trzeba zorientowa si, jakie moliwoci dostpne s w naszej okolicy. Rodzaje naliczania opaty i ceny usugi mog si bowiem znaczenie od siebie róni.

  • Ile zim kosztuje Ci Twój dom?
  • Koszty energii elektrycznej mona przeliczy indywidualnie dla konkretnej nieruchomoci (kalkulator energii elektrycznej na www.ure.gov.pl);
  • Aby obliczy koszty ogrzewania trzeba wzi pod uwag koszt materiaów opaowych, sprawno ciepln urzdze: dla przykadu koty konwencjonalne na wgiel dostarczaj tylko 60% energii w stosunku do otrzymanej;
  • Jak due oszczdnoci na ogrzewaniu gwarantuje wymiana okien na energooszczdne mona obliczy na www.uvalue.ms.pl;
  • Koszty odnieania przez wynajtych pracowników liczone s w dwojaki sposób - za metr kwadratowy (1-3 z) bd za godzin pracy (30-300 z w zalenoci od uywanego sprztu i dodatkowych usug) wedug bada SMG/KRC Polacy w przeznaczaj na ten cel od 350 do 2000 z.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

autor: radzio
dn. 09.02.2017 godz. 13:53:07
posiadajc dom trzeba si liczy z wyszymi opatami ni z mieszkaniem
Szukaj:
 
 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach