Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Nowoci rynkowe | Wydarzenia | Rynek budowlany | Prawo | Finanse | Narzdzia | Zabytki

Tutaj jeste: Aktualnoci / Temat na czasie

WICONA przesuwa granice architektury na BAU 2019

kategoria: Temat na czasie
obrazek aktualnoci
Targi Bau 2019

Kolejna edycja targów BAU 2019 w Monachium zakoczya si rekordow liczb wystawców oraz odwiedzajcych z caego wiata. Sukcesem moe pochwali si równie marka WICONA, która na targach zaprezentowaa swoj wizj urbanistycznej rewolucji, opartej na digitalizacji, projektowaniu oraz innowacji w zakresie zrównowaonego rozwoju. Marka konsekwentnie przesuwa granice architektury, co znalazo odzwierciedlenie w niezwykej formie stoiska targowego – „Odwróconego Manhattanu”. 

Targi BAU w Monachium od lat s miejscem gdzie rodz si trendy i wyznaczane zostaj kierunki rozwoju budownictwa i architektury. To nie tylko wydarzenie, podczas którego nawizuje si relacje biznesowe, poznaje nowoci, wymienia wiedz i dowiadczenia, ale take miejsce innowacji, inspiracji i odwanych pomysów. Równie WICONA postanowia w tym roku mocno inspirowa, tworzc nie tylko niezwykle kreatywne stoisko lecz take prezentujc innowacyjne nowoci produktowe. Program targów przebieg pod znakiem seminariów, prezentacji oraz imprez tematycznych. Ze specjalnej cieki wykadów mogli skorzysta studenci. Stworzono równie stref dla dzieci. 

„Odwrócony Manhattan” – synonim miasta przyszoci

Zaskakujca koncepcja stoiska targowego WICONA jest odzwierciedleniem postpujcej ewolucji architektury, która oprócz wymaga uytkownika, musi by jednoczenie integraln czci ekosystemu. Stoisko  o powierzchni 650 m2, inspirowane jest Manhattanem jako symbolem miasta przyszoci, które wyznacza wiatowe trendy w architekturze. Monumentalna makieta metropolii, zawieszona zostaa nad blisko 60cioma ekspozytorami, gdzie zaprezentowano m.in rozwizania takie jak fasady wentylowane Modular AIR, drzwi WICLINE 115 oraz odstawno-przesuwne drzwi WICLINE 150 PS do apartamentów. Wród eksponowanych produktów znalazy si pierwsze na rynku okna z klamk ukryt w skrzydle. Nagrodzone w 2018 r przez iF DESIGN AWARD oraz  Red Dot Design Award okna, zostay pokazane w wersji montau klamki w szybie. Cao ekspozycji dopeniao umieszczone w centrum - aluminiowe serce wykonane ze zdemontowanych konstrukcji aluminiowych, nawizujce do unikalnego projektu marki WICONA „Wieczne Aluminium”.

Przeom w brany

Przeomowym rozwizaniem zaprezentowanym w Monachium s fasada WICTEC EL Evo, w której zastosowano nowy system uszczelniajcy. Na takie rozwizanie czekaa caa brana. Nowe, unikalne  rozwizanie umoliwia atwy i szybki monta elementów na budowie, zapewniajc równoczenie wyjtkowe parametry eksploatacji gotowej fasady, w tym przejmujc due przesunicia konstrukcji. 

Same fasady WICTEC EL Evo s doskona alternatyw dla fasad supowo-ryglowych. Szczególn cech tego typu elewacji jest jej moduowo. Jest ona prefabrykowana w formie gotowych elementów, wykoczonych i przygotowanych do montau w bezpiecznych warunkach fabrycznych. Umoliwia to bardzo szybki monta i wysokiej jakoci kontrol, zgodn z normami produkcyjnymi. Monta na miejscu jest ograniczony do poczenia elementów. 

Przeznaczone szczególnie dla budynków wysokociowych, w miejscach z ograniczon wielkoci placu budowy, lub przy konstrukcjach o duych odksztaceniach. Dziki smukym profilom uzyskuje si wiksz powierzchnie przeszklenia, co w budynkach korzystajcych z energii sonecznej jest wan zalet. Kaskadowy drena zapewnia odporno na warunki atmosferyczn. 

Wieczne aluminium – estetyka, jako, ekologia 

Podsumowujc tegoroczne targi BAU, widzimy wyranie, e definicja architektury jako trwaej, uytecznej i piknej przechodzi ewolucj, poniewa budynki musz spenia nie tylko wymagania uytkownika pod ktem funkcjonalnoci ale poszanowania rodowiska zarówno przy produkcji materiaów, jak równie  ich wykorzystaniu. WICONA realizuje filozofi odpowiedzialnoci za rodowisko,  zgodnie w wymaganiami certyfikacji Cradle to Cradle, czc estetyk, jako techniczn i najwysze standardy ekologiczne. Jednym z kryteriów oceny C2C jest reutylizacja materiaów. Wedug tego kryterium oceniany jest odpowiedzialny recykling oraz produkty, które produkowane s w taki sposób, aby mogy by poddane recyklingowi.  Proces ten realizowany jest przez mark w projekcie „Wieczne Aluminium”. W specjalnym zakadzie recyklingu  odbywa si rozdrabnianie, oczyszczanie i przetwarzanie zomowanych fasad i okien, które prawie w 100% nadaj si do ponownego wykorzystania. Jako aluminium przetworzonego nie róni si od materiau wyjciowego, a surowiec odzyskiwany jest wykorzystywany do produkcji nowych profili WICONA. Recykling pochania tylko 5% energii potrzebnej do produkcji nowego surowca, a ponad to znaczco ograniczana jest eksploatacja zó boksytu.

Wzrost populacji, wyduenie si okresu ycia, rosnce oczekiwania odnonie jego jakoci oraz podnoszenia standardów mieszka, miejsc pracy i przestrzeni miejskiej, wymaga zwikszenia atrakcyjnoci aglomeracji miejskich. Przed projektantami i inynierami poprzeczka stoi wysoko.

Targi BAU 2019 po raz kolejny udowodniy, e  materiay budowlane oraz technologie, które maj do dyspozycji, daj coraz wicej moliwoci. Zmiany w inynierii materiaowej zachodz bardzo szybko, a wspólnym mianownikiem tych zmian jest zrównowaone budownictwo.

---

Marka WICONA, bdca czci globalnej firmy aluminiowej Hydro, od 70 lat dostarcza know-how, inteligentne, zaawansowane technologicznie aluminiowe systemy budowlane i wszechstronn obsug  architektów i specjalistów brany metalowej. Systemy WICONA znalazy swoje zastosowanie w tysicach obiektów, reprezentujcych przykady zrównowaonego budownictwa na caym wiecie, tworzc nowe obszary miast przyszoci.

Wicej na stronie: www.wiconafinder.com


powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 
 

PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA | O NAS | REKLAMA | POLITYKA PRYWATNOCI | KONTAKT


Copyright © 2011 by panoramabudownictwa.pl - profesjonalnie o budowaniu i remontach